Har uppmanat kunder att hålla sig inne. Svårt att ta sig fram . ❄️❄️